top of page
  • Nana Lange

Om sorg. For dig, der er pårørende

Hvad siger man til en person i sorg?


Hvis vi ikke allerede selv har været i sorg, kommer vi det på et tidspunkt. Men selv om det er noget, vi alle vil opleve i løbet af vores liv, har mange svært ved helt præcist at vide, hvad de skal sige, spørge om eller snakke om i mødet med en person, der har mistet. Af og til fører dette til, at man undgår den sørgende eller undlader at spørge ind – enten af frygt for, at man siger noget forkert, fordi man frygter tavsheden og tårerne eller tror, at den sørgende ikke vil snakke om det. For død ER en svær størrelse at tale om. Tab, savn, svære følelser… Det ER svært. Men det er også vigtigt, at det får plads.


Det, de fleste sørgende savner, er, at folk spørger ind. At folk har modet til at tage kontakt, spørge ind, lytte og være der i sorgen med den sørgende. Ikke fikse. Ikke løse. Ikke fjerne smerten. Men være der MED personen i det, der er svært. Give plads. Se på fotos. Tale minder. Tørre tårer væk. Holde i hånd.


Hvis man holder sig væk, enten fra personen eller fra emnet, er man med til at tabuisere sorg. Det kan føles som et ekstra svigt for den sørgende.


Måske er der ikke noget "forkert", man kan sige til en person i sorg. Der er dog noget, som er bedre at sige end andet. Man kan komme til at lukke ned for den sørgendes følelser frem for at møde vedkommende i dem, hvilket giver en oplevelse af, at følelserne er invalide. Man kan lukke ned for vigtige samtaler.


Måske dette overblik kan hjælpe dig som pårørende til en i sorg?


Kommentare


bottom of page