top of page

Om

MIN TILGANG

I min praksis tager jeg udgangspunkt i det, du kommer med, og som vi i fællesskab får frem i samtalerne. Vi vil sammen udfolde og udforske dine problemstillinger fra forskellige perspektiver og sammen skabe nye idéer og måder at anskue din tilværelse og udfordringer på. Jeg lægger vægt på at etablere en fortrolig og tillidsfuld relation med nærvær, autenticitet, åbenhed og nysgerrighed, og det er vigtigt for mig, at du oplever mødet som ikke-dømmende, transparent og autentisk. 

Vi vil bl.a. arbejde med selvrefleksion, eksistentielle spørgsmål og værdier og gøre brug af redskaber, som bidrager til både accept og forandring. Min tilgang er præget af min interesse for Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og eksistentiel terapi. Det betyder, at jeg sammen med dig er nysgerrig på dine værdier og betydningen af fx mening og frihed i dit liv. Sammen har vi mulighed for at forholde os til tilværelsens grundvilkår og med udgangspunkt i dine livserfaringer være nysgerrig på emner såsom ensomhed, angst, relationer og døden, som er essentielle ift. at forstå sig selv. Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i dine forventninger, livssituation, erfaringer og mål, hvilket også betyder, at jeg ser dig som ekspert i eget liv.

TILFREDSHED I TILVÆRELSEN

Af og til kan tilværelsen føles svær, uoverskuelig eller ligefrem meningsløs. Vi kan gennemgå kriser, opleve udfordringer i vores relationer eller være pressede af samfundets konkurrence-, optimerings- og præstationsræs. Vi kan have en oplevelse af, at tilværelsen blot er ”okay”, hvilket kan føles utilfredsstillende og utilstrækkeligt. For hvad handler livet egentlig om, og hvordan navigerer man i det på en bevidst og meningsfuld måde? Måske føler vi os udbrændte eller fastlåste dér, hvor vi er. Måske trænger vi til forandringer i vores tilværelse, livsanskuelse, prioriteringer, rutiner eller håndtering af udfordringer.

Mit ønske er at hjælpe dig med at skabe et liv med større tilfredshed, trivsel, mening og balance baseret på dine værdier, håb og indstilling. Det handler ikke om at nå mere eller blive til mere. Det handler heller ikke om at stræbe efter lykke. Det handler om at blive bedre til at mærke efter, øve sig i at være med ubehaget og træne sin opmærksomhed og bevidsthed.

 

Det ER muligt at skabe små ændringer, som kan føre til større vitalitet, mere balance samt bedre trivsel både mental, emotionelt, socialt og fysisk. Det kræver indre arbejde ligeså vel som et blik udad på ens omgivelser og relationer. Det kan være hårdt arbejde at se indad og arbejde med sig selv, men det er samtidig en udviklende og givende rejse, som kan medføre positive overraskelser, ny indsigt og på længere sigt en fornyet glæde ved tilværelsen.

bottom of page