top of page
  • Nana Lange

Tilfredshed i tilværelsen

Af og til kan tilværelsen føles svær, uoverskuelig eller ligefrem meningsløs. Vi kan gennemgå kriser, opleve udfordringer i vores relationer eller være pressede af samfundets konkurrence-, optimerings- og præstationsræs. Vi kan have en oplevelse af, at tilværelsen blot er ”okay”, hvilket kan føles utilfredsstillende og utilstrækkeligt. For hvad handler livet egentlig om, og hvem er det, vi lever vores liv for? Måske føler vi os udbrændte eller fastlåste dér, hvor vi er. Måske trænger vi til forandringer i vores tilværelse, livsanskuelse, prioriteringer, rutiner eller håndtering af udfordringer.

Mit ønske er at hjælpe dig med at skabe et liv med større tilfredshed, trivsel, mening og balance baseret på dine værdier, håb og indstilling. Det handler ikke om at nå mere eller blive til mere. Det handler heller ikke om at stræbe efter lykke. Det handler om at mærke efter, give plads til ubehaget, træne sin bevidsthed og turde lytte til egne behov og ønsker.


Det ER muligt at skabe små ændringer, som kan føre til større vitalitet, mere balance samt bedre trivsel både mental, emotionelt, socialt og fysisk. Det kræver en indadskuen ligeså vel som et blik udad på ens omgivelser og relationer. Det kan være hårdt arbejde at se indad og arbejde med sig selv, men det er samtidig en udviklende og givende rejse, som kan medføre positive overraskelser, ny indsigt og på længere sigt en fornyet glæde ved tilværelsen.


Mine skriverier her kommer netop til at handle om mental trivsel.

Comments


bottom of page