top of page
  • Nana Lange

Livsfilosofiske bøger om det gode liv

Livsfilosofiske bøger er nogle af mine yndlingsbøger. Derfor har jeg i år fordybet mig i flere af dem; alle skrevet af danske forfattere, som undersøger, hvordan det gode liv ser ud, og hvordan vi lever et meningsfuldt liv. Her er fem, som jeg vil anbefale, hvis du er nysgerrig på bl.a. eksistentialisme, stoicisme eller daoisme, eller hvis du ønsker at undersøge egne værdier, reflektere over flokmentalitet, behovstilfredsstillelse, det accelererende samfund, materialisme og social status eller fordybe dig i begreber såsom frihed, selvdisciplin, tilgivelse, ansvar og døden.


”Meningen med det hele – om at være, elske og dø” af Jakob Holm


”Meningen med det hele” er en livsfilosofisk bog med en gennemgang af eksistentielle temaer og med udgangspunkt i både filosoffer, film og romaner samt fortællinger fra forfatterens eget liv. Det er en undersøgelse af ”det gode liv”, meningen, og hvad der egentlig betyder noget i dette vilde liv. Det er et skridt væk fra stræben efter konstant udvikling, lykke, prestige og præstationer i det uendelige. Bogen er fyldt med gode pointer, og selv om jeg af og til skulle koncentrere mig ekstra meget om gennemgangen af film og romaner, var det relevant og godt med helt konkrete eksempler. Hvert kapitel efterfølges desuden af en opsummering og en række praktiske øvelser/råd, som man kan bruge i sit eget liv. Bogen er netop rettet mod, at læseren skal kunne anvende eksistentialisternes livsfilosofiske tanker i egen tilværelse. Et par eksempler rummer ”Vi skal lade andre mennesker spille en rolle i vores liv” trods frygten for at fremstå sårbare, skrøbelige eller fejlbarlige. ”Øs af din kærlighed” med spørgsmålet ”Hvem ligger på sit dødsleje og tænker: Bare jeg havde elsket lidt mindre?”. ”Fokuser på at skabe mening, ikke på at jagte lykke”. ”Du skal forankre dig i verden”. Jeg blev fanget af sætninger som: ”Den højeste subjektive sandhed for det enkelte menneske er den fortælling, som det vælger at tro på”, ”Meninger findes i måden, vi håndterer de udfordringer på, livet sender vores vej”, ”Livet er ikke farligt, for du skal dø alligevel, så lev det nu med en uhæmmet, frygtløs sult”, og ”Hvis du døde lige nu, hvad ville så synes om dit liv?"


”Livskunsten – filosofien om at vågne op til livet” af Anders Dræby Livskunsten omhandler det at vågne op fra søvngængertilværelsen og vågne op til livet og ægte eksistentiel mening. Psykologen Anders Dræby gennemgår forskellige filosofiske retninger og tænkere samt religiøse traditioner (grundlæggende filosofisk livskunst), herunder bl.a. buddhistisk livsfilosofi, konfucianisme og daoisme, og taler ind i, at forbrug, social status og materialisme ikke er vejen til et fyldestgørende og meningsfuldt liv. I stedet bør vi erkende, at livet ikke udelukkende kan være behageligt og lykkeligt, undlade at lade os styre af vores drift mod overlevelse og behovstilfredsstillelse, blive mere bevidste i tilværelsen, komme i kontakt med vores værdier og indre oplevelser, forholde os til døden, frigøre os fra flokmentaliteten, stoppe med blindt at følge sociale normer og værdier, øge vores selvaccept og følge det, der giver mening, og som vi føler os kaldet til. Anders Dræby beskriver tendensen til at fortrænge ens mest inderlige ønsker og drømme til fordel for en komfortabel tilværelse med fast job og egen bolig, og han stiller spørgsmålet, om det gode liv rækker ud over vores umiddelbare oplevelser af tilværelsen? Samme spørgsmål beskæftiger jeg mig med i den bog, jeg selv er i gang med at skrive, og derfor er Livskunsten inspirerende og i min optik en must read!


”Stå Fast” af Svend Brinkmann


”Stå Fast” er med Svend Brinkmanns egne ord en humoristisk og negativistisk kritik af en række samfundstendenser, der udtrykkes ved tidens krav om personlig udvikling og omstillingsparathed. Det er en anti-selvhjælsbog, og selv om Svend Brinkmanns til tider provokerende tone kan synes hård, har han fat i noget. Det accelererende samfund med idéen om, at vi har ansvar for egen skæbne, og kravet om at følge det høje tempo, overbooke vores kalendere og konstant forny os, er ikke et bæredygtigt samfund. Vi må derfor lære at stå fast og udvikle rødder frem for fødder. Dette hjælper stoicismen med fokus på dyderne ”selvbeherskelse, sindsro, værdighed, pligtfølelse og en besindelse på livets endelighed” os med. Opfordringerne lyder: hold op med at mærke efter i dig selv, fokuser på det negative i dit liv, tag nej-hatten på, undertryk dine følelser, fyr din coach, læs en roman – ikke en selvhjælpsbog eller en biografi (mit yndlingspunkt) og dvæl ved fortiden. Overdrevent? Måske. Jeg tænker, at Svend Brinkmann mener, vi lever i en ekstrem og derfor beskriver en anden ekstrem som modpol. Bogen er hurtigt læst og indeholder gode pointer mod ”samtidens maniske udviklingsimperativ”.

”Ståsteder” af Svend Brinkmann

”Ståsteder” er opfølgeren til "Stå Fast" med mere livsfilosofisk dybde. I min optik er den både bedre og mindre provokerende. Svend Brinkmann forholder sig til tilværelsens meningsfuldhed, og hvad der er værd at stå fast på. Han postulerer, at mening er knyttet til fænomener, som er mål i sig selv, og aktiviteter, vi udfører for deres egen skyld. Disse omtales eksistentielle ”ståsteder” i en verden præget af nyttetænkning og en instrumentalistisk tankegang, hvor man kun gør noget for at opnå noget andet og hermed lader fænomener blive midler frem for at lade dem have værdi i sig selv. Ståstederne omfatter det gode, værdigheden, løftet, selvet, sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden og døden. Med udgangspunkt i filosofiske tænkere formulerer Svend Brinkmann en livsfilosofi, som bevæger os væk fra det konkurrenceprægede præstationssamfund og frem mod livets meningsfulde oaser, hvor fænomener har værdi i sig selv – uden nytte.


”Det hele handler ikke om dig – Antikke principper for et liv med sindsro, frihed og mening” af Niels Overgaard
”Det hele handler ikke om dig” er skrevet med udgangspunkt i forfatterens egen valgte livsfilosofi: stoicismen og de stoiske filosoffers principper for et godt liv, dog sat i en nutidig sammenhæng, så principperne er mere tidssvarende og relaterbare. Fokus er på fem stoiske principper: 1) fokusér på det, du kan kontrollere, 2) succes er at gøre det rigtige, 3) selvdisciplin gør dig fri, 4) døden er din ven og 5) det hele handler ikke om dig. Niels Overgaard skriver om at tage ansvar for det, man kan styre, sociale mediers negative indflydelse på trivsel, ligegyldig brok og bekymringer, gevinsten (og omkostningerne) ved selvdisciplin, erkendelse af dødens komme, bevidst nærvær, at gøre sig umage med det, man gør, at tage ansvar for selv at forsøge at opføre sig godt, uanset hvad man møder på sin vej, gode gerninger, menneskers indbyrdes forbundethed, at leve for andre, at gøre sin pligt som borger og menneske, konstruktiv egoisme, at se verdens fra andres perspektiv, at leve i overensstemmelse med naturen og at leve det moderne liv på en måde, hvor man ikke gør sig afhængig af luksus eller fylder sit liv, krop og sind med for mange overflødige og unaturlige ting. Første del irriterede mig. Måske fordi det hele syntes så "nemt" og som et "quick fix". Men derudover bød bogen på gode pointer og perspektiver.


Comments


bottom of page