top of page

Individuel terapi

  • 1 tim
  • 950 danske kroner
  • Online

Beskrivelse af service

I min praksis tager jeg udgangspunkt i det, du kommer med, og som vi i fællesskab får frem i samtalerne. Vi vil i fællesskab udfolde og udforske dine problemstillinger og din rettethed fra forskellige perspektiver og sammen skabe nye idéer og måder at anskue din tilværelse og udfordringer på. Vi vil undersøge styrker, værdier og relationer samt emotioner og passioner. Vi vil arbejde med strategier og modeller, som bidrager til at facilitere en udvikling og få dig nærmere et vitaliserende liv med mental sundhed og trivsel. Jeg lægger vægt på at etablere en fortrolig og tillidsfuld relation med nærvær, autenticitet, åbenhed og nysgerrighed. I mit arbejde tager jeg udgangspunkt i dine forventninger, livssituation, erfaringer og mål. Det er vigtigt for mig, at du oplever mødet som ikke-dømmende, transparent og autentisk. Jeg arbejder eklektisk, men er særligt optaget af ACT samt løsningsfokuserede og narrative metoder. Ligeledes finder jeg inspiration i eksistentiel terapi såvel som i den transpersonelle psykologi og yogafilosofien. Mit ønske er at hjælpe dig med at skabe et liv med mere glæde, frihed, mening og balance baseret på dine værdier, passioner, drømme, håb og mindset. Det handler ikke om at nå mere eller blive til mere. Det handler om at leve i overensstemmelse med de værdier, man har, og den, man ønsker at være, så man kan se sig selv i øjnene om morgenen.


Kontaktdetaljer

nana@psykolog-lange.dk


bottom of page